70 اقامتگاه یافت شد
سوییت در مشهد نزدیک حرم
سوئیت چهار تخت نوساز و نزدیک حرم امام رضا (ع)
سوئیت ۵ تخت نوساز و نزدیک حرم
آپارتمان دوخواب نوساز در مشهد مقدس نزدیک حرم
سوئیت دوتخت نزدیک حرم امام رضا (ع)
واحد یکخواب در مشهد (رو به رو حرم مطهر)