70 اقامتگاه یافت شد
سوییت در مشهدخیابان امام رضا نزدیک به حرم
یک‌خواب ویلایی دربستی درمشهد
سوئیت دو تخت در آپارتمان مهررضا(اقامت) (مشهد)
اپارتمان مبله در مشهد
سوئیت ۴ تخت درمهمانپذیر دهکده مشهد (اقامت)
سوییت نزدیک حرم مشهد